Pracujące Mamy - program szkoleniowo doradczy oraz staże/praktyki dla młodych matek

Porady dla pracujących mam - zadaj pytanie, porozmawiaj, zadzwoń...
Prawnik Psycholog Doradca zawodowy

Polskie metropolie w ogonie Europy

Dodano: 2010-10-07

Jak wynika z raportu „Polska 2030”, do najbardziej liczących się w naszym kraju metropolii należą Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław oraz Trójmiasto. Wciąż okazują się jednak mało konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Główną kartą przetargową w walce o inwestorów pozostają niższe niż na Zachodzie koszty pracy oraz duże zasoby kapitału ludzkiego. Przegrywamy natomiast w rankingach jakości życia czy przestrzeni publicznej.

Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych pozwala porównać metropolie pod względem siły i nowoczesności gospodarki. Takiego zadania podjęła się m.in. firma konsultingowa IKER – Instytut Konkurencyjnej Ekonomii Regionów sp. z o.o. W rankingu bezkonkurencyjna okazała się Warszawa. Zaraz za stolicą naszego kraju uplasował się Wrocław, który nie osiągnął jednak nawet połowy wyniku warszawskiego. O ile w rankingach polskich metropolii Warszawa pełni rolę lidera, o tyle jej wyniki nie są już tak spektakularne na arenie międzynarodowej. Wręcz przeciwnie – mocno odstajemy od europejskiej czołówki. W raportach oceniających miasta pod względem rozwoju gospodarczego wypadamy słabo. Przykładem może być raport opublikowany przez FDI Magazine - „European Cities & Regions of the Future 2010/11”. Oceniono w nim 223 europejskie miasta w siedmiu kategoriach, m.in. przyjazne nastawienie do biznesu, infrastruktura czy efektywność kosztów. W ogólnym zestawieniu stolica naszego kraju zajęła zaledwie 22 miejsce. W żadnej kategorii nie udało nam się „załapać” do pierwszej „trójki”. Za sukces można uznać 5 pozycję Łodzi w kategorii efektywności kosztowej. W 2009 roku ciekawe porównanie światowych metropolii przedstawiła również firma konsultingowa Cushman&Wakefield. Tym razem pod uwagę wzięto atrakcyjność miast dla biznesu. 500 pracodawców zostało poproszonych o ocenę metropolii pod kątem m.in. dostępności rynku zbytu, jakości telekomunikacji, łatwości podróżowania do innych miast w kraju i za granicą, znajomości języków obcych, jakości życia czy kosztów pracy. W badaniu tym Warszawa została sklasyfikowana dopiero na 23 miejscu.

Ile metropolii jest w Polsce? Jak wygląda ich porównanie pod względem podstawowych wskaźników rynku pracy? Jak na tle ukształtowanych europejskich metropolii prezentuje się Warszawa? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w artykule „W Polsce metropolia, na świecie prowincja” w portalu rynekpracy.pl.

Redakcja rynekpracy.pl


<<< Powrót