Pracujące Mamy - program szkoleniowo doradczy oraz staże/praktyki dla młodych matek

Porady dla pracujących mam - zadaj pytanie, porozmawiaj, zadzwoń...
Prawnik Psycholog Doradca zawodowy

www.pracujacemamy.pl nominowane do konkursu AKTYWNOŚĆ KOBIET NA DOLNYM ŚLĄSKU!!!

Dodano: 2011-05-27

Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie idei zwiększania aktywności kobiet w sferze publicznej na Dolnym Śląsku.
Konkurs organizowany jest przez Wicewojewodę Dolnego Śląska Panią Ilonę Antoniszyn-Klik oraz Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Radosława Małoń.


Geneza konkursu:

Problem: trendy demograficzne na Dolnym Śląsku, mniejsza konkurencyjność, mniejsza innowacyjność, wyższe koszty społeczne spowodowane m.in. ilościowym i jakościowym zróżnicowaniem obecności kobiet i mężczyzn w obszarach kluczowych dla rozwoju Dolnego Śląska (rynek pracy, gospodarka, rozwój regionalny, nauka, opieka zdrowotna, kultura, media, aktywność społeczna i polityczna).

Oczekiwane korzyści z działań związanych z realizacją konkursu:

  • promocja i transfer dobrych praktyk;
  • profesjonalizacja sektora prywatnego, publicznego i pozarządowego na Dolnym Śląsku w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym;
  • szerszy dostęp do nowych talentów dla instytucji życia publicznego na Dolnym Śląsku poprzez pełne wykorzystanie potencjału i kwalifikacji;
  • prestiż instytucji zaangażowanych w działania konkursowe, dobry wizerunek i nowe szanse marketingowe;
  • lepsza jakość życia na Dolnym Śląsku.

Konkurs uświetniony zostanie galą, która odbędzie się 3 czerwca 2001 w Hotelu "Mercure" na pl. Dominikańskim.

Trzymajcie za nas kciuki:)

<<< Powrót