Pracujące Mamy - program szkoleniowo doradczy oraz staże/praktyki dla młodych matek

Porady dla pracujących mam - zadaj pytanie, porozmawiaj, zadzwoń...
Prawnik Psycholog Doradca zawodowy

Ile zarabia magazynier?

Dodano: 2011-07-21

Osoby zatrudnione na stanowisku magazyniera odpowiadają za obsługę przepływu materiałów na terenie magazynu. W zakres ich obowiązków wchodzą m.in. załadunek i rozładunek towaru, obsługa urządzeń technicznych i dbałość o utrzymanie porządku. Ile zarabiają?

Jak pokazują dane XIII raportu płacowego dla stanowisk produkcyjnych 2010 firmy Sedlak & Sedlak, mediana wynagrodzenia całkowitego magazynierów wyniosła 2651 PLN brutto. Zarobki co czwartego zatrudnionego na tym stanowisku przekroczyły 3 152 PLN. Płaca podstawowa pracowników magazynu kształtowała się na poziomie 2 400 PLN. Wynagrodzenie zmienne wyniosło przeciętnie 283 PLN i stanowiło 11% całkowitych zarobków. W przypadku jednej czwartej magazynierów przekroczyło 691 PLN (32%).

Pochodzenie kapitału firmy nie miało większego wpływu na wysokość płac na tym stanowisku. I tak, w przedsiębiorstwach polskich otrzymywali wynagrodzenie na poziomie 2 640 PLN, w zagranicznych – 2 654 PLN (mediana).

Jak kształtowały się zarobki pracowników magazynu w różnych branżach? Najwyższe płace odnotowano w przypadku produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych. Mediana wynagrodzeń całkowitych magazynierów wyniosła tam 3 559 PLN, a co czwarty zarabiał ponad 4 509 PLN brutto. Płace zatrudnionych w motoryzacji kształtowały się na poziomie 2 838 PLN, w branży maszynowej i elektromaszynowej 2 765 PLN, a spożywczej – 2 637 PLN. Pracownicy magazynu w branży elektronicznej i elektrotechnicznej otrzymywali 2 545 PLN miesięcznie (mediana), a wynagrodzenie co czwartego nie przekroczyło 2 010 PLN.

 

 

Na jakim poziomie kształtowały się płace magazynierów z poszczególnych województwach? Zatrudnieni w mazowieckim otrzymywali przeciętnie 3 005 PLN. Nieco mniej, bo 2 949 PLN zarabiali pracownicy magazynu w województwie śląskim. Mediana wynagrodzenia całkowitego na tym stanowisku w podkarpackim i dolnośląskim nie przekraczała 2 600 PLN brutto.


W jaki sposób wielkość firmy i przychody przedsiębiorstwa wpływały na wysokość wynagrodzenia magazynierów? Najwyższe płace na tym stanowisku – 2 770 PLN brutto - odnotowano w przedsiębiorstwach o przychodzie od 150 do 300 mln PLN. W firmach, w których przychód nie przekroczył 150 mln PLN, zarobki magazynierów kształtowały się na poziomie 2 620 PLN. Pracownicy magazynu w podmiotach zatrudniających od 251 do 1000 osób otrzymywali 2 718 PLN miesięcznie. W najmniejszych przedsiębiorstwach (do 250 osób) zarabiali 2 633 PLN – tyle samo wyniosły płace w firmach o zatrudnieniu przekraczającym 1 000 pracowników.

Na jakim poziomie kształtują się wynagrodzenia na innych stanowiskach produkcyjnych w 2011 roku? Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV edycji raportu płacowego dla stanowisk produkcyjnych Sedlak & Sedlak. Raport będzie obejmował okres od czerwca 2010 do maja 2011. Badanie dotyczyć będzie 155 stanowisk z 8 pionów. Uczestnicy badania otrzymają wyniki na początku września 2011 roku. Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo na stronie www.wynagrodzenia.pl


Karolina Widera
Sedlak & Sedlak

 


<<< Powrót