Pracujące Mamy - program szkoleniowo doradczy oraz staże/praktyki dla młodych matek

Porady dla pracujących mam - zadaj pytanie, porozmawiaj, zadzwoń...
Prawnik Psycholog Doradca zawodowy

Ile zarabiają pracownicy firm produkcyjnych w Małopolsce?

Dodano: 2011-08-08

Jak kształtują się płace pracowników szeregowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych? Ile średnio zarabia dyrektor fabryki? Jakie zarobki oferuje się brygadzistom? Odpowiedzi na te pytania nigdy nie są jednoznaczne, bowiem zależą od wielu czynników. Jednym z nich jest na przykład miejsce zatrudnienia pracownika. Przyjrzyjmy się zatem na jakie pensje mogą liczyć pracownicy firm produkcyjnych w Małopolsce.

Mediana płacy całkowitej na stanowiskach kierowniczych w woj. małopolskim wyniosła 6 975 PLN brutto. W analogicznym czasie wynagrodzenie całkowite na tym szczeblu w Polsce kształtowało się na poziomie 7 900 PLN – wynika z danych XIII raportu płacowego dla stanowisk produkcyjnych 2010 firmy Sedlak & Sedlak. Co czwarty pracownik średniego szczebla zarządzania zatrudniony w Małopolsce otrzymywał miesięcznie ponad 10 632 PLN, a zarobki 80% mieściły się w przedziale od 4 323 PLN do 14 191 PLN.

W przypadku stanowisk specjalistycznych rozbieżności w poziomie wynagrodzeń nie były już tak znaczne. Mediana płacy całkowitej specjalistów w woj. małopolskim wyniosła 3 562 PLN brutto. Natomiast w skali całego kraju – 3 708 PLN. Co druga osoba zajmująca stanowisko specjalistyczne w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Małopolsce otrzymywała miesięcznie od 2 959 PLN do 4 262 PLN. Wynagrodzenia 10% nie przekraczały poziomu 2 800 PLN brutto w skali miesiąca.

 

 

Jak kształtowały się płace na stanowiskach szeregowych w omawianym regionie na tle zarobków w pozostałych województwach? Najwięcej zarabiały osoby zatrudnione w firmach produkcyjnych ulokowanych w woj. śląskim (3 270 PLN) oraz mazowieckim (3 195 PLN).  Na kolejnych lokatach znaleźli się pracownicy szeregowi z woj. zachodniopomorskiego (3 008 PLN), a także kujawsko-pomorskiego (2 974 PLN). W Małopolsce mediana wynagrodzenia całkowitego na najniższym szczeblu zatrudnienia wyniosła 2 746 PLN. Spośród zaprezentowanych, mniejsze zarobki oferowano jedynie pracownikom szeregowym na Dolnym Śląsku (2 725 PLN).  

 

 

Przyjrzyjmy się również wynagrodzeniom w małopolskich firmach produkcyjnych na konkretnych stanowiskach. Spośród zaprezentowanych (wykres 2) najwyższe pensje wypłacano kierownikom działu logistyki II (11 990 PLN) oraz kierownikom działu jakości II (11 484 PLN). Ponad 8 000 PLN miesięcznie oferowano kierownikom magazynu II, a także kierownikom działu utrzymania ruchu.

Na stanowiskach specjalistycznych najwyższe płace zaobserwowano w przypadku specjalistów ds. logistyki II (mediana 5 370 PLN) oraz specjalistów ds. utrzymania ruchu II (5 177 PLN). Najmniej na tym szczeblu (wśród przedstawionych) otrzymywali specjaliści ds. planowania produkcji II. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia wyniosła 3 566 PLN brutto.

Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na poziom płac wśród najliczniejszej grupy w badaniu – pracowników szeregowych. Osoby zatrudnione np. na stanowisku operatora/ustawiacza maszyny II zarabiały nieco ponad 3 500 PLN. Powyżej 3 000 PLN oferowano elektrykom (3 480 PLN) oraz ślusarzom II (3 143 PLN). Stosunkowo najniższe wynagrodzenia wypłacano natomiast pracownikom produkcyjnym. Mediana ich miesięcznej pensji wyniosła w 2010 roku 2 364 PLN brutto.

 

Na jakim poziomie kształtują się płace na stanowiskach produkcyjnych w Małopolsce w 2011 roku? Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV edycji raportu płacowego dla stanowisk produkcyjnych Sedlak & Sedlak. Raport będzie obejmował okres od czerwca 2010 do maja 2011. Badanie dotyczyć będzie 155 stanowisk z 8 pionów. Uczestnicy badania otrzymają wyniki na początku września 2011 roku. Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo na stronie www.wynagrodzenia.pl


Renata Kucharska-Kawalec
Sedlak & Sedlak


 


<<< Powrót