Pracujące Mamy - program szkoleniowo doradczy oraz staże/praktyki dla młodych matek

Porady dla pracujących mam - zadaj pytanie, porozmawiaj, zadzwoń...
Prawnik Psycholog Doradca zawodowy

Płace w działach finansów i controllingu w 2011 roku

Dodano: 2012-04-06

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, iż w 2011 roku mediana płac całkowitych osób zatrudnionych w obszarze finansów i controllingu wyniosła 5 250 PLN brutto. Zarobki były jednak stosunkowo zróżnicowane. Jedna czwarta pracowników otrzymywała bowiem poniżej 3 500 PLN, a kolejne 25% z nich pensje powyżej 8 500 PLN. Najwyższe wynagrodzenia otrzymywali mieszkańcy Mazowsza (7 000 PLN).

Wyniki przeprowadzonego badania ukazują, iż wśród wybranych stanowisk najwyższe zarobki osiągali kierownicy ds. finansów i controllingu. Mediana ich wynagrodzeń całkowitych wyniosła 9 400 PLN. Na wysokim poziomie ukształtowały się również płace kontrolerów (7 100 PLN) oraz analityków finansowych (5 300 PLN). Najniższe pensje w 2011 roku otrzymywali natomiast referenci w urzędach (2 410 PLN) i asystenci zatrudnieni w omawianym dziale (3 650 PLN).


 

Pracownicy szeregowi zatrudnieni w omawianym dziale otrzymywali wynagrodzenia rzędu 3 000 PLN, natomiast płace kierowników dużych zespołów ukształtowały się na poziomie 8 205 PLN. Na wysokość zarobków wpływ miał staż pracy - najwyższe wynagrodzenia wśród specjalistów oraz starszych specjalistów otrzymywały osoby z 6-8 letnim doświadczeniem. Mediany ich płac ukształtowały się odpowiednio na poziomie 4 975 PLN oraz 6 900 PLN brutto. W przypadku pracowników szeregowych sytuacja wyglądała nieco inaczej. Na najwyższe pensje mogli bowiem liczyć zatrudnieni posiadający ponad szesnastoletni staż pracy. Mediana wynagrodzeń takich osób wyniosła 3 400 PLN.

Nie bez wpływu na zarobki pozostawała wielkość przedsiębiorstwa. Przykładowo, starsi specjaliści w małych firmach (10-49 osób) otrzymywali płace rzędu 5 000 PLN, podczas gdy ich odpowiednicy z dużych organizacji (powyżej 1 000 osób) 6 200 PLN. Duże znaczenie dla wysokości płac miało źródło kapitału firmy. Mediana wynagrodzeń specjalistów w zagranicznych podmiotach ukształtowała się na poziomie 5 000 PLN i była o ponad 31% wyższa niż ta zaobserwowana na tym samym szczeblu zarządzania w polskich przedsiębiorstwach (3 800 PLN).


Sprawdź ile zarabiają inni. Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń!

 

Redakcja portalu
wynagrodzenia.pl


 

 

<<< Powrót