Pracujące Mamy - program szkoleniowo doradczy oraz staże/praktyki dla młodych matek

Porady dla pracujących mam - zadaj pytanie, porozmawiaj, zadzwoń...
Prawnik Psycholog Doradca zawodowy

OPIS PROJEKTU

1. Cele projektu

Głównym celem projektu „www.pracujacemamy.pl - kampania promocyjno-informacyjna”  jest upowszechnienie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia (EFZ) oraz metod organizacji pracy a także:

 • opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej wśród kobiet zamieszkujących Dolny Śląsk,
 • wzrost wiedzy nt. praw kobiet na rynku pracy oraz aktywnego kreowania swojej przyszłości zawodowej

Adresatami EFZ są wszystkie osoby, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin lub w jednym miejscu pracy, czyli np. matki wychowujące małe dzieci, osoby młode lub przedstawiciele wolnych zawodów nie zainteresowani stałym zatrudnieniem. EFZ dotyczy również Pracodawców, chcących zoptymalizować strukturę zatrudnienia w swoich przedsiębiorstwach. Najczęściej stosowanymi  formami EFZ są m.in.: zatrudnienie pracowników na indywidualnych zasadach poza siedzibą przedsiębiorstwa, zatrudnienie na czas określony w dowolnie ustalonych przez strony umowy granicach; świadczenie pracy przez pracowników na własny rachunek (Samozatrudnienie)

Elastyczne formy zatrudnienia są najlepszym sposobem na poprawę sytuacji zawodowej kobiet, zwłaszcza młodych matek, które po urodzeniu dziecka znalazły się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. W trakcie prawie 2 letniej przerwy w zatrudnieniu, kobiety tracą kontakt z pracodawcą, w tym samym czasie pracodawca, musi znaleźć zastępcę na ich miejsce. W wielu przypadkach po powrocie do pracy, otrzymują wypowiedzenie umowy o pracę. Dla wielu z nich problemem wydaje się znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie, trudności sprawia konieczność zmiany kwalifikacji. Nie wierzą również w możliwość znalezienia pracy zapewniającej godziwe wynagrodzenie, rekompensujące konieczność oddania dziecka do żłobka lub przedszkola.

Jedną z metod wspierających zatrudnienie młodych matek jest promowanie EFZ oraz organizacja kampanii informacyjno – promocyjnych skierowanych zarówno do samych pracujących mam, jak również do pracodawców, którzy powinni uelastycznić formy zatrudnienia. Korzystając z portalu kobiety dowiedzą się o elastycznych formach zatrudnienia, o ofertach pracy i możliwościach aktywności zawodowej, natomiast Pracodawcy zapoznają się z tymi formami i rozważą możliwość wprowadzenie u siebie zmian organizacyjnych w tym zakresie.

 

 2. Grupa odbiorców

Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez zatrudnienia, w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Projekt zakłada dwie formy dotarcia do odbiorców:

 • kampanię internetową obejmującą uruchomienie portalu internetowego oraz jeog promocję w sieci Internet,
 • cykl konferencji promocyjnych, organizowanych w 12 miastach Dolnego Śląska.

 

3. Zaplanowane działania

Projekt zaplanowany został w ramach 6 zadań. Najważniejsze z nich to:

 

3.1. Opracowanie i uruchomienie portalu internetowego (XII.2009-XI.2010)

Etap ten zakłada opracowanie i uruchomienie w sieci portalu internetowego, zawierającego m.in.:

 • wskazanie możliwości podjęcia alternatywnej pracy zarobkowej,
 • pomoc w powrocie do pracy,
 • pomoc w zdobywaniu pierwszej pracy,
 • informowanie o możliwościach edukacyjnych kobiet,
 • praktyczne rady, jak pogodzić wychowanie dziecka i rozwój zawodowy
 • opisy różnych form zarobkowania (m.in. telepracę, pracę w niepełnym wymiarze godzin, pracę rotacyjną, jak również wolontariat i staże dla tych kobiet, które nie mają doświadczenia zawodowego),
 • oferty pracy spełniające warunek elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia,
 • możliwość umieszczania swoich ofert poszukiwania pracy.

Ciekawym elementem portalu będą „e-booki” – elektroniczne publikacje dotyczące problematyki elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia a każda z nich będzie omawiała inny problem w kontekście prawnym, społecznym, ekonomicznym. E-booki będą również zawierały najnowsze informacja z zakresu pozyskiwania i świadczenia pracy.

 

3.2. Promocja projektu (XII.2009-XI.2010)

Promocja projektu będzie odbywała za pomocą:

a) sieci Internet - w dolnośląskich serwisach internetowych,

b) prasy dolnośląskiej – ogłoszenia zapraszające do korzystania z portalu,

c) plakatów i ulotek promocyjnych.

 

3.3. Przeprowadzenie cyklu konferencji (I.2010-X.2010)

Zaplanowano organizację 12 konferencji promujących projekt i portal internetowy. Każda konferencja została  podzielona na 5 bloków tematycznych:

a. Internetowa platforma źródłem informacji.

b. Dobre Praktyki – blok poświęcony kobietom którym udało się osiągnąć sukces m.in. dzięki elastycznym formom zatrudnienia,

c. Prawo – korzyści dla potencjalnych pracodawców chcących wprowadzić elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia a także wsparcie prawne dla kobiet w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy.

d. Praca – blok dotyczący aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy czyli w jaki sposób zaplanować swoją karierę zawodową?

e. Niezależność – prezentacja sposobów uzyskania niezależności materialnej kobiet oraz alternatywnych źródeł dochodów.

Konferencje będą realizowane w 12 wybranych miastach Dolnego Śląska: Jelenia Góra, Kłodzko, Wałbrzych, Legnica, Jawor, Świdnica, Bolesławiec, Wrocław, Polanica Zdrój, Oleśnica, Polkowice i Złotoryja.

 

3.4. Obsługa portalu (III.2010-XI.2010)

W ramach zadania przewidziano administrowanie portalem oraz jego aktualizację, w tym:

 • umieszczanie ofert szkoleń podwyższających kwalifikacje zawodowe,
 • porady prawne, psychologiczne i zawodowe,
 • umieszczanie artykułów informacyjnych i prezentujących kobiety sukcesu,
 • prezentacja e-booków – czyli elektronicznych poradników dla kobiet
 • aktualności z rynku pracy Dolnego Śląska.

 

3.5.  Promocja wyników kampanii promocyjno-informacyjnej (X-XI.2010)

W ramach zadania przewidziano działania mające na celu podsumowanie projektu, w tym:

 • Konferencja podsumowująca projekt z udziałem pracodawców, instytucji rynku pracy, społeczności lokalnych itp., połączona z prezentacją wyników i doświadczeń wynikających z działalności portalu,
 • Artykuły prasowe podsumowujące projekt.

Wraz z zakończenie projektu nie kończy się jednak działalność portalu. Już teraz Partnerzy poszukują środków finansowych na kontynuacje zadania a także osoby i instytucje, chcące współpracować przy redagowaniu materiałów informacyjnych i publikacji.