Pracujące Mamy - program szkoleniowo doradczy oraz staże/praktyki dla młodych matek

Porady dla pracujących mam - zadaj pytanie, porozmawiaj, zadzwoń...
Prawnik Psycholog Doradca zawodowy

TYTUŁEM WSTĘPU

Próby godzenia (najczęściej przez kobiety) obowiązków zawodowych i rodzinnych w dzisiejszej polskiej rzeczywistości wiążą się z wysokimi kosztami dla rodziny oraz obniżoną efektywnością w pracy. Natomiast długotrwałe wyłączenie kobiet z życia zawodowego powoduje dezaktualizacje ich kwalifikacji, co staje się dodatkowym czynnikiem dyskryminującym je na rynku pracy.

Szansa na zmianę tej sytuacji jest m.in. stosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, które umożliwia połączenie pracy z wykonywaniem innych obowiązków, np. nauka, opieka nad dziećmi, pracami domowymi.

Dlatego też głównym celem projektu „www.pracujacemamy.pl - kampania informacyjno-promocyjna” jest promocja i upowszechnienie elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy jako instrumentu ułatwiającego godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, przyczyniających się do wzrostu aktywności kobiet.

Jednym z form promocji jest portal promocyjno-informacyjny pozwalający zapoznać się z tematyką EFZ. Portal skierowany głównie do kobiet pozwala również na korzystanie z zasobów informacyjnych przez pracodawców zainteresowanych wdrożeniem we własnych firmach EFZ i organizacji czasu pracy.

Kolejnym elementem promocji jest cykl 12 konferencji, które będą odbywać się w miastach Dolnego Śląska.

Wszystkich zainteresowanych tematyką kobiet, tematyką EFZ, pracodawców zapraszamy do współredagowania portalu.

Już teraz dziękujemy za słowa wsparcia i pomoc w realizacji projektu. Mamy nadzieję, iż projekt przyniesie wymierne korzyści, a przede wszystkim przyczyni się do wzrostu świadomości w zakresie stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia.

 

W imieniu partnerów

Sylwia Petryna – Petra Consulting

Mariola Kruszyńska – Fundacja Edukacji Europejskiej